English version

XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
pod patronatem
Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk

MANAGEMENT 2018

Nauka i praktyka
w poszukiwaniu czynników sukcesu organizacji

24 - 25 września 2018 r.

Przy współpracy z:

Instytut Zarządzania i Marketingu


X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa MANAGEMENT 2014

"Uwarunkowania stabilności i rozwoju w dobie globalnych współzależności" Siedlce, 9-10 czerwca 2014 r.

W dniach 9-10 czerwca 2014 roku odbyła się X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa MANAGEMENT 2014 pt. Uwarunkowania stabilności i rozwoju w dobie globalnych współzależności. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Zarządzania i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Patronat nad konferencją objął Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

Celem konferencji była dyskusja nad problemami stabilności i bezpieczeństwa organizacji funkcjonujących w aktualnym trudnym otoczeniu, jak również identyfikacja czynników wpływających na stabilność oraz perspektywy rozwoju organizacji. Należy też zauważyć, że obrady konferencyjne stanowią okazję do organizacji forum wymiany doświadczeń naukowców i praktyków zarządzania oraz do promocji uczelni i regionu.

Uczestnikami cyklu międzynarodowych konferencji naukowych MANAGEMENT, oprócz kadry naukowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, są pracownicy naukowi innych uczelni, w tym uczelni zagranicznych. W obradach tegorocznej konferencji brali udział pracownicy naukowi z zagranicznych i krajowych ośrodków naukowych. Aktywny udział w konferencji wzięli: Prof. dr. Elvira Kuhn, Hochschule Trier, Fachbereich Wirtschaft Organisation und Informationsmanagemen Schneidershof, Germany, Dipl. Ing. Walter Voigt, Universitätsklinik Ulm Comprehensive Cancer, Germany, Prof. Ilidio T. Lopes, ISCTE Business School – University Institute of Lisbon, Portugal, Prof. Feodor V. Kusmartsev, Loughborough University, Wielka Brytania, Prof. Iasha Meskhia, Associate Prof. Shota Shaburishvili, Department of International Business, I. Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Gruzja, Ph D., Associated Prof. Alexandre Egorov, MA Lilia Barsegian, State Institute of Management and Social Technologies of the Belarusian State University, Belarus

Polskie uczelnie wyższe reprezentowali między innymi: prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Prof. dr hab. Leopold Ciborowski, Akademia Morska w Gdyni, Prof. dr. hab. Tadeusz Borys (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), prof. dr hab. Marian Strużycki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Prof. dr hab. Leszek Kozioł, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dr Anna Wojtowicz, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, E-learning jako metoda doskonalenia organizacji Prof. dr hab. Stefan Antczak, Akademia Obrony Narodowej, Prof. dr hab. Andrzej Kozłowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, prof. dr hab. Antoni Kożuch (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała T. Kościuszki we Wrocławiu), prof. nzw. dr hab. Bogusz Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Prof. dr Michał Jasieński, Center for Innovatics, Nowy Sącz Business School - National-Louis University, prof. nzw. dr Krystyna Kubik (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży), prof. PiotrSenkus (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) oraz wiele innych osób ze świata naukowego reprezentujących w sumie ponad 20 krajowych ośrodków naukowych.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach reprezentowali między innymi: J.M. Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Kazimierz Jankowski, Przewodniczący Rady Programowej Konferencji Management 2013 prof. nzw. dr hab. Marek Cisek, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych prof. nzw. dr hab. Jarosław S. Kardas, Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. nzw. dr hab. Stanisław Jaczyński, prof. dr hab. Stefan Antczak, prof. nzw. dr hab. Januszow Toruński, prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion, prof. nzw. dr hab. Kazimierz Fiedorowicz.

Zobacz galerię zdjęć:

Pracowników ośrodków naukowych reprezentowanych na X Międzynarodowej Konferencji Naukowej MANAGEMENT 2014 Instytut Zarządzania i Marketingu zaprosił również do współpracy nad opracowaniem dwóch monografii poświęconych problematyce stabilności i bezpieczeństwa organizacji funkcjonujących w aktualnym zmiennym otoczeniu. Wydawnictwa te wydane zostały w Wydawnictwie Studio EMKA na przełomie maja i czerwca 2014 roku.

    Są to:
  • "Stabilność organizacji we współczesnej gospodarce" pod redakcją naukową prof. nzw. dra hab. Marka Ciska i dr Teresy Nowogródzkiej,
  • "Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia" pod redakcją naukową prof. nzw. dra hab. Jarosława S. Kardasa,
  • "Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices" pod redakcją naukową dr Beaty Domańskiej-Szaruga i dr Tomasza Stefaniuka.
Opracowanie techniczne oraz projekty okładek monografii wykonał dr Tomasz Stefaniuk.

Wymienione wydawnictwa oraz obrady konferencyjne nie byłyby możliwe bez zaangażowania firm i instytucji, które wspomogły organizację konferencji. Dziękujemy Komitetowi Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk za objęcie konferencji patronatem merytorycznym oraz Katolickiemu Radiu Podlasie za patronat medialny, Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, firmie POLSPORT z siedzibą w Górze Kalwarii, Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej, sieci sklepów TOPAZ oraz Działowi Nauki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach za wsparcie organizacyjne.

Cykl międzynarodowych konferencji MANAGEMENT jest projektem ciągłym, który realizowany będzie też w kolejnych latach działalności naukowej Instytutu Zarządzania i Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Pracownicy naukowi Instytutu podejmują bowiem nowe projekty badawcze skorelowane z aktualnymi wyzwaniami w dziedzinie zarządzania, które realizowane będą przy współpracy środowisk naukowych z różnych uczelni.

dr Beata Domańska-Szaruga,
dr Tomasz Stefaniuk


Harmonogram:

30. 04. 2018- termin przesyłania zgłoszeń
oraz abstraktów

15. 05. 2018 - termin przesyłania tekstów do publikacji,

31. 05. 2018- termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Patronat medialny:
Sponsorzy:


© Copyright:Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce,
tel. +48 25 643 17 09, e-mail: wneip@uph.edu.pl, http://www.wnep.uph.edu.pl/
Stronę zaprojektował: dr inż. Tomasz Stefaniuk, Administrator strony: tomasz.stefaniuk@uph.edu.pl