English version

XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
pod patronatem
Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk

MANAGEMENT 2018

Nauka i praktyka
w poszukiwaniu czynników sukcesu organizacji

24 - 25 września 2018 r.

Przy współpracy z:

Instytut Zarządzania i Marketingu


IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa MANAGEMENT 2013

"Efektywność organizacji. Wymiary, uwarunkowania, kryteria oceny", 10-11 czerwca 2013 r.

W dniach 10-11 czerwca 2013 roku odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa MANAGEMENT 2013 pt. Efektywność organizacji. Wymiary, uwarunkowania, kryteria oceny. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Zarządzania i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Patronat nad konferencją objął Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

Celem konferencji była dyskusja nad problemami efektywności organizacji funkcjonujących w turbulentnym otoczeniu oraz identyfikacja kluczowych czynników sukcesu organizacji. Należy też zauważyć, że obrady konferencyjne stanowią okazję do organizacji forum wymiany doświadczeń naukowców i praktyków zarządzania oraz do promocji uczelni i regionu.

Uczestnikami cyklu międzynarodowych konferencji naukowych MANAGEMENT, oprócz kadry naukowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, są pracownicy naukowi innych uczelni, w tym uczelni zagranicznych. W obradach tegorocznej konferencji brali udział pracownicy naukowi z zagranicznych i krajowych ośrodków naukowych. Aktywny udział w konferencji wzięli: prof. Valerii Grynchutskyi (Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu, Ukraina), dr docent Nadiia Machuga (Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu, Ukraina), prof. Elvira Kuhn, (Fachhochschule Trier, Niemcy), PhD Aušra Repečkien? (Kaunas University of Technology, Litwa), PhD Nida Kvedarait? (Kaunas University of Technology Litwa), PhD Andriy Andrushko (Lviv National Agrarian University, Ukraina), Siarhei Astrakhantsau (State Technical University of Gomel, Republika Bialorusi), PhD Yauheni Kazheunikau (State Technical University of Gomel, Republika Bialorusi).

Polskie uczelnie wyższe reprezentowali między innymi: prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Prof. dr. hab. Tadeusz Borys (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), prof. dr hab. Marian Strużycki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Marian Podstawka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), prof. dr hab. Lidia Sobolak (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu), prof. dr hab. Leszek Kozioł (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie), prof. dr hab. Antoni Kożuch (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała T. Kościuszki we Wrocławiu), prof. dr Janusz B. Berdowski (Wyższa Europejska Szkoła. Informatyczno-Ekonomiczna w. Warszawie), prof. nzw. dr hab. (Bogusz Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. nzw. dr hab. Konrad Raczkowski (Społeczna Akademia Nauk, Warszawa), prof. dr hab. Adam Grzegorczyk (Rektor Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie), prof. nzw. dr Krystyna Kubik (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży), prof. nzw. dr hab. Joanna Moczydłowska (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) oraz wiele innych osób ze świata naukowego reprezentujących w sumie ponad 20 krajowych ośrodków naukowych.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach reprezentowali między innymi: J.M. Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Kazimierz Jankowski, Przewodniczący Rady Programowej Konferencji Management 2013 prof. nzw. dr hab. Marek Cisek, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych prof. nzw. dr hab. Jarosław S. Kardas, Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. nzw. dr hab. Stanisław Jaczyński, prof. dr hab. Stefan Antczak, prof. dr hab. Ryszard Wróblewski, prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion, prof. nzw. dr hab. Kazimierz Fiedorowicz.

Zobacz galerię zdjęć:

Na konferencji w 3 sesjach plenarnych oraz dwóch sesjach tematycznych wygłoszono referaty i dyskutowano o determinantach, metodach pomiaru i kryteriach oceny efektywności oraz o czynnikach sukcesu organizacji. Referaty zostaną opublikowane w kolejnych numerach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach Seria: Administracja i Zarządzanie. Redaktorowi Naczelnemu prof. nzw. dr hab. Januszowi Toruńskiemu oraz Zastępcy Redaktora Naczelnego: dr inż. Henrykowi Wyrębkowi dziękujemy za udostępnienie łamów pisma dla potrzeb konferencji.

Pracowników ośrodków naukowych reprezentowanych na IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej MANAGEMENT 2013 Instytut Zarządzania i Marketingu zaprosił również do współpracy nad opracowaniem dwóch monografii poświęconych problematyce efektywności i czynnikom sukcesu organizacji. Wydawnictwa te wydane zostały w Wydawnictwie Studio EMKA na przełomie maja i czerwca 2013 roku.

    Są to:
  • "Efektywność organizacji" pod redakcją naukową prof. nzw. dra hab. Marka Ciska i dr Anny Marciniuk-Kluska,
  • "External and internal sources of success of the organizations" pod redakcją naukową dr Beaty Domańskiej-Szaruga i dr Marzeny Wójcik-Augustyniak.
Opracowanie techniczne oraz projekty okładek monografii wykonał dr Tomasz Stefaniuk.

Wymienione wydawnictwa oraz obrady konferencyjne nie byłyby możliwe bez zaangażowania firm i instytucji, które wspomogły organizację konferencji. Dziękujemy Komitetowi Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk za objęcie konferencji patronatem merytorycznym oraz Katolickiemu Radiu Podlasie za patronat medialny, Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, firmie POLSPORT z siedzibą w Górze Kalwarii, Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej, Bankowi Spółdzielczemu w Sokołowie Podlaskim, sieci sklepów TOPAZ, Wschodniej Izbie Gospodarczej oraz Działowi Nauki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach za wsparcie organizacyjne.

Cykl międzynarodowych konferencji MANAGEMENT jest projektem ciągłym, który realizowany będzie też w kolejnych latach działalności naukowej Instytutu Zarządzania i Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Pracownicy naukowi Instytutu podejmują bowiem nowe projekty badawcze skorelowane z aktualnymi wyzwaniami w dziedzinie zarządzania, które realizowane będą przy współpracy środowisk naukowych z różnych uczelni.

dr Beata Domańska-Szaruga,
dr Tomasz Stefaniuk


Harmonogram:

30. 04. 2018- termin przesyłania zgłoszeń
oraz abstraktów

15. 05. 2018 - termin przesyłania tekstów do publikacji,

31. 05. 2018- termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Patronat medialny:
Sponsorzy:


© Copyright:Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce,
tel. +48 25 643 17 09, e-mail: wneip@uph.edu.pl, http://www.wnep.uph.edu.pl/
Stronę zaprojektował: dr inż. Tomasz Stefaniuk, Administrator strony: tomasz.stefaniuk@uph.edu.pl