XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
pod patronatem
Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk
oraz
Marszałka Województwa Mazowieckiego

MANAGEMENT 2017

Nowe trendy w rozwoju regionów

5-6 czerwca 2017 r.

Instytut Zarządzania i Marketingu


VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa MANAGEMENT 2012

"Odpowiedzialne zarządzanie " Siedlce, 28-29 maja 2012 r.

W dniach 28-29 maja 2012 roku odbyła się kolejna VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu MANAGEMENT pt. "Odpowiedzialne zarządzanie" organizowana przez Instytut Zarządzania i Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Wschodnią Izbę Gospodarczą.

    Problematyka konferencji ujęta została w następujące obszary tematyczne:
  1. Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania.
  2. Zrównoważony rozwój i zapewnienie trwałego sukcesu organizacji.
  3. Społeczna odpowiedzialność jako element strategii biznesowej.
  4. Corporate governance.
  5. Budowanie relacji z interesariuszami.
  6. Odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem.
  7. Partnerstwo publiczno - prywatne.
  8. Edukacja odpowiedzialnych menedżerów

Celem konferencji byładyskusja nad współczesnymi problemami zarządzania przedsiębiorstwem wynikającymi z aktualnych warunków prowadzenia biznesu, zidentyfikowanie korzyści płynących z zarządzania przedsiębiorstwem w sposób odpowiedzialny oraz określenie wpływu edukacji biznesowej na rozwój odpowiedzialnego stylu zarządzania.

Uczestnikami cyklu międzynarodowych konferencji naukowych MANAGEMENT, oprócz kadry naukowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, byli pracownicy naukowi innych uczelni, w tym uczelni zagranicznych, jak również przedstawiciele biznesu.

Efektem współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi jest wydanie trzech monografii poświęconych omawianej tematyce.

Mamy nadzieję, że wydane pozycje książkowe oraz dyskusja na forum konferencji zainspirują pracowników naukowych Instytutu do podjęcia nowych projektów badawczych skorelowanych z aktualnymi wyzwaniami w dziedzinie zarządzania, które realizowane będą przy współpracy środowisk naukowych z różnych uczelni.

Zobacz galerię zdjęć:


>>Program Konferencji<<


>>Miejsce Konferencji<<


>>Nasz profil na Facebook<<

Harmonogram:

28.02.2017 r.- termin przesyłania zgłoszeń
oraz tekstów do publikacji

01.04.2017 r.- termin przekazania informacji
o zakwalifikowaniu tekstu do druku

30.04.2017 r.- termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Patronat medialny:

Sponsorzy:© Copyright:Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce,
tel. +48 25 643 17 09, e-mail: wneip@uph.edu.pl, http://www.wnep.uph.edu.pl/
Stronę zaprojektował: dr inż. Tomasz Stefaniuk, Administrator strony: mgr Bartłomiej Suchodolski